Till innehåll på sidan

Stockholms Intensivsvenska för Akademiker, SIFA

SIFA bedriver tre SFX-utbildningar; SFP (svenska för pedagoger), SFEJ (svenska för ekonomer, jurister, samhällsvetare) samt SFINX (svenska för ingenjörer, arkitekter) samt utbildningen Intensiva studier i svenska - en utbildning i svenska utan yrkesinriktning.

Hos oss läser du behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare och svenska som andraspråk, du studerar i sammanhållna grupper tillsammans med andra med liknande bakgrund som du själv.

Du börjar dina språkstudier på den språkliga nivå som du befinner dig på. Våra kurser startar 5 gånger per år på samtliga nivåer; nybörjarnivå svenska för invandrare kurs C (3CT och SFIC), svenska för invandrare kurs D, svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3, svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4, svenska som andraspråk 1 gymnasial nivå, svenska som andraspråk 2 gymnasial nivå, svenska som andraspråk 3 gymnasial nivå. Antagning sker via Vuxenutbildningscentrum (http://www.stockholm.se/vuxenutbildningscentrum) i mån av plats. Inom våra yrkeskurser ges du auskulterande praktik, yrkesspecifika mentorsprogram, öppna kurser på Kungliga tekniska högskolan (KTH) samt gästföreläsningar och studiebesök på företag, intresseorganisationer och skolor. 

SIFA har kurser på distans för nivåerna svenska för invandrare kurs C, kurs D, svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3 samt delkurs 4. För att byta till distansundervisning krävs uppvisande av helhetsarbete eller föräldraledighet. För mer information om distansstudier på SIFA kontakta sifa@edu.stockholm.se  

Samtliga lärare hos oss har formell kompetens och lång erfarenhet av undervisning av vuxna. Vi arbetar i nära kontakt med dig kring din språkliga utveckling och framtida  studier och yrkesliv. Vi erbjuder kontinuitet, personlig uppföljning och intensiva språkstudier.

SIFA samarbetar med bland annat:

  • Stockholms universitet
  • Stockholms akademiska forum
  • SFX
  • Arbetsgivarsamverkan
  • Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
  • AKAVIA
  • Sveriges ingenjörer
  • Internationella bekantskaper
Dela:
Ingress: 
SIFA bedriver tre SFX-utbildningar; SFP (svenska för pedagoger), SFEJ (svenska för ekonomer, jurister, samhällsvetare) samt SFINX (svenska för ingenjörer, arkitekter) samt utbildningen Intensiva studier i svenska - en utbildning i svenska utan yrkesinriktning.