Stockholms Intensivsvenska för Akademiker, SIFA

På Stockholms Intensivsvenska för Akademiker (SIFA) läser du behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare och svenska som andraspråk. Du studerar i sammanhållna grupper tillsammans med andra inom ditt yrke. Inom våra yrkeskurser ges du auskulterande praktik, yrkesspecifika mentorsprogram, öppna kurser på KTH samt studiebesök och gästföreläsningar på företag, intresseorganisationer och skolor. 

På SIFA börjar du dina språkstudier på den språkliga nivå som du befinner dig på. Vi startar behörighetsgivande språkkurser på nybörjarnivå (3CT), SFI C, SFI D samt svenska som andraspråk grundläggande nivå (Gr3, Gr4) och gymnasialnivå SVA1, SVA2, SVA3. Våra kurser startar 5 gånger per år.

SIFA bedriver 3 st länsövergripande SFX-utbildningar i kommunal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX). För mer information om Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län - SFX hittar du på: www.sfx.se

SIFA erbjuder även reguljär SFI inom studieväg 3 på distans. För mer information om distansutbildningen kontakta: metta.stiernstedt@stockholm.se

Samtliga lärare hos oss har formell kompetens och lång erfarenhet av undervisning av vuxna. Vi arbetar i nära kontakt med dig kring din språkliga utveckling och framtida  studier och yrkesliv. Vi erbjuder kontinuitet, personlig uppföljning och intensiva språkstudier.

Välkommen!

Dela: