Till innehåll på sidan

Stockholms Intensivsvenska för Akademiker, SIFA

Stockholms intensivsvenska för akademiker bedriver tre länsövergripande SFX-utbildningar i kommunal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX).

Hos oss läser du behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare och svenska som andraspråk, du studerar i sammanhållna grupper tillsammans med andra inom ditt yrke.

Du börjar dina språkstudier på den språkliga nivå som du befinner dig på. Våra kurser startar 5 gånger per år på samtliga nivåer; nybörjarnivå (3CT), SFI C, SFI D, SVA Gr3, SVA Gr4, SVA1, SVA2, SVA3. Antagning sker via Vuxenutbildningscentrum (http://www.stockholm.se/vuxenutbildningscentrum) i mån av plats. Inom våra yrkeskurser ges du auskulterande praktik, yrkesspecifika mentorsprogram, öppna kurser på KTH samt gästföreläsningar och studiebesök på företag, intresseorganisationer och skolor. 

SIFA har kurser på distans för nivåerna SFIC, SFID, grundläggande 3 samt 4. För att byta till distansundervisning krävs uppvisande av helhetsarbete eller föräldraledighet. För mer information om distansstudier på SIFA kontakta sifa@edu.stockholm.se  

Samtliga lärare hos oss har formell kompetens och lång erfarenhet av undervisning av vuxna. Vi arbetar i nära kontakt med dig kring din språkliga utveckling och framtida  studier och yrkesliv. Vi erbjuder kontinuitet, personlig uppföljning och intensiva språkstudier.

Välkommen!

Dela:
Ingress: 
Stockholms intensivsvenska för akademiker bedriver tre länsövergripande SFX-utbildningar i kommunal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX).