Till innehåll på sidan

Så ansöker du

På denna sida hittar du information hur du söker till SIFAs SFX-utbildningar och reguljär sfi C på distans.

Ansök till SIFAs utbildningar genom att fylla i aktuell blankett

Skicka ifylld ansökan till:

(Ange vilken SFX-utbildning du söker)

Vuxenutbildningscentrum

Arbetsmarknadsförvaltningen

Box 17140

104 62 Stockholm

 

Efter att du ansökt till någon av våra utbildningar får du ett mail när din ansökan börjar handläggas.

Blanketter

Svenska för ekonomer, jurister och andra samhällsvetare (SFEJ)

Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX)

Svenska för pedagoger (SFP)

SFX-utbildningarna

Läs mer om samtliga SFX-utbildningar på SFX-hemsida.

Frågor om antagning och utbildning kan du ställa till infosfx@stockholm.se

Du kan även kontakta Anna Schönning på telefon 08-508 35 775 eller Dinara Sabdenova på telefon 08-508 35 446.

Distanskurser

Du ansöker genom Vuxenutbildningscentrum i Stockholm. 

Återuppta studier

Kontakta skolan genom mejl till sifa@edu.stockholm.se om du vill återuppta studierna.

Hantering av personuppgifter

Vuxenutbildningscentrum hanterar dina personuppgifter enligt lagstiftningen i den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR (General Data Protection Regulation)  ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Du kan läsa mer om hur staden hanterar dina personuppgifter på http://www.stockholm.se/dataskydd

Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter får du gärna ta kontakt med oss via
Support.systemadmin.amf@stockholm.se

 

Dela: