Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Svensson

Nås säkrast per e-post: ingrid.svensson@stockholm.se

Tjänsterum: B12, rummet in till vänster.                                     

Träffas säkrast måndag, onsdag kl. 10-11, torsdag 10.30-11.30 och måndag-torsdag kl. 14.30-15.30.

 

Antal: 1