Studie- och yrkesvägledare

Ordinarie drop-in och telefontider
för dig som är elev hos oss:

 

Telefontid:

Telefon: 08-508 49 580

Måndagar: 10:00-11:00
Onsdagar 10:00-11:00
Torsdagar 10.00-11.00

 

Drop-in i H5 (Huvudkorridoren plan 1, rum 5)
Måndag och Torsdag: 11:30 - 12:30
Tisdag och Onsdag: 13.00-14.00

 

E-post & telefon

Frågor/ärenden/ansökan till SFX-utbildningarna SFP, SFEJ & SFINX: infosfx@edu.stockholm.se

Anna Schönning telefon 08-508 35 775 eller Dinara Sabdenova telefon 08-508 35 446.

Övriga SYV-ärenden: asosyv@edu.stockholm.se