Skolledning

Skolledningen består av tf rektor Eva Sonntag, utbildningsledare Metta Stiernstedt samt utbildningsledare Eva Vinterhav

Rektorn har sitt tjänsterum i B11

Utbildningsledarna har sina tjänsterum i B12

Antal: 3