Skolledning

Skolledningen består av rektor Eva Griffith, utbildningsledare Metta Stiernstedt samt utbildningsledare Eva Vinterhav

Rektorn har sitt tjänsterum i B11

Utbildningsledarna har sina tjänsterum i B12

Antal: 3