Till innehåll på sidan

Program och kurser

Vi erbjuder tre länsövergripande SFX-utbildningar i kommunal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX).

Hos oss läser du behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare och svenska som andraspråk, du studerar i sammanhållna grupper tillsammans med andra inom ditt yrke. Om du har frågor om våra SFX-utbildningar kan du chatta med en studie- och yrkesvägledare. Du hittar chatten och öppettiderna på Vuxenutbildningscentrums webbplats.

Våra SFX-utbildningar

  • Intensivsvenska för pedagoger - SFP
  • Intensivsvenska för ekonomer, jurister och andra samhällsvetare - SFEJ
  • Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter - SFINX

Samtliga utbildningar är förlagda till dagtid. Svenska för invandrare kurs C, kurs D och svenska som andraspråk grundläggande delkurs 3 delkurs 4 läses på heltid och är oftast schemalagda på förmiddagarna. De gymnasiala kurserna svenska som andraspråk 1-3 motsvarar halvtid eller 75% och är oftast schemalagda på eftermiddagarna. Se mer information under studietakt.

Hos oss börjar du på den kurs som matchar din aktuella språknivå. Du kan börja studera som nybörjare på SFI C (3CT), då tar C-kursen 18 veckor, men du har också möjlighet att läsa den på 9 veckor förutsatt att du bedöms ha kunskaper motsvarande SFI C. Svenska för invandrare kurs D är 9 veckor.

Därefter går du vidare till kurserna pågrundläggande nivå svenska som andraspråk delkurs 3 och delkurs 4, som tar 9 veckor vardera.

Efter det kan du läsa gymnasiekurserna svenska som andraspråk 1, svenska som andraspråk 2 och svenska som andraspråk 3, som också är 9 veckor vardera. Efter godkänt betyg på svenska som andraspråk 3 har du den behörighet som krävs att söka vidare till universitet eller högskola. 

Från kurs svenska för invandrare kurs C till och med svenska som andraspråk 2 (gymnasial nivå) får du också undervisning som är speciellt anpassad till ditt yrkesområde. 

SIFAs kurser
Antagningen sker i mån av plats.

 

Dela:
Ingress: 
Vi erbjuder tre länsövergripande SFX-utbildningar i kommunal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX).