Till innehåll på sidan

Program och kurser

Vi erbjuder tre länsövergripande SFX-utbildningar i kommunal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX).

Hos oss läser du behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare och svenska som andraspråk, du studerar i sammanhållna grupper tillsammans med andra inom ditt yrke. Om du har frågor om våra SFX-utbildningar kan du chatta med en studie- och yrkesvägledare. Du hittar chatten och öppettiderna på Vuxenutbildningscentrums webbplats.

Våra SFX-utbildningar

  • Intensivsvenska för pedagoger - SFP
  • Intensivsvenska för ekonomer, jurister och andra samhällsvetare - SFEJ
  • Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter - SFINX

Samtliga utbildningar läses på heltid och är förlagda till dagtid. SFI C, SFI D och SVA Grundläggande 3 och SVA Grundläggande 4 är oftast schemalagda på förmiddagarna. De gymnasiala kurserna är oftast schemalagda på eftermiddagarna.

Hos oss börjar du på den kurs som matchar din aktuella språknivå. Du kan börja studera som nybörjare på SFI C (intro), då tar C-kursen 18 veckor, men du har också möjlighet att läsa den på 9 veckor förutsatt att du bedöms ha kunskaper motsvarande SFI C. Detsamma gäller för kursen SFI D.

Därefter går du vidare till kurserna på grundläggande nivå SVA grund 3 och SVA grund 4, som tar 9 veckor vardera.

Efter det kan du läsa gymnasiekurserna SVA 1, SVA 2 och SVA 3, som också är 9 veckor vardera. Efter godkänt betyg på SVA 3 har du den behörighet som krävs att söka till universitet eller högskola. 

Från kurs SFI C till och med kurs SVA 2 får du också undervisning som är speciellt anpassad till ditt yrkesområde. Detta inkluderas i de ordiniare kurserna.

SIFAs kurser
Antagningen sker i mån av plats.

 

Dela:
Ingress: 
Vi erbjuder tre länsövergripande SFX-utbildningar i kommunal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX).