Till innehåll på sidan

Välkommen på ett seminarium om lärares yrkesetik!

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Vår yrkesetik är till stöd när vi ska ta ställning.

För att utveckla de yrkesetiska principerna och hålla de levande behövs diskussioner mellan alla lärare om hur vi ska förhålla oss i vardagens arbete. Det gäller även lärare på väg in i svensk skola. Målet är att yrkesetiken ska genomsyra lärararbetet.

Målgrupp: elever inom svenska för pedagoger, kurs grundläggande 3, grundläggande 4, SVA1, SVA2 och SVA3.

Seminarieledare: Veronica Ahlin & Jenny Barkman

För mer information, kontakta Carmina de Leeuw, SFP-samordnare på SIFA

carmina.de.leeuw@edu.stockholm.se 

Dela: