Till innehåll på sidan

Nya regler för studieuppehåll och återplacering på SIFA

För att hantera ett högt söktryck till våra kurser, så har SIFA sett över reglerna för studieuppehåll och återplacering. Här hittar du information om de nya reglerna och hur du går tillväga för att återuppta dina studier.

För att hantera ett högt söktryck till våra kurser, så har SIFA sett över reglerna för studieuppehåll och återplacering. Tiden för möjlighet till återplacering har reviderats från två till ett år. Den nya regeln gäller från och med 1 mars 2021. Om du få en återplaceringsplats som du inte utnyttjar, dvs. att du inte kommer till kursstart, så kommer du att förlora din rätt till återplacering vid framtida kursstarter.   

________________________________________________________________________________________
In English
To cope with the increase in applications to our courses, SIFA has ammended its rules for students who have temporarily paused their studies. The period for returning students to re-start has changed from two years to one year. This ammended rule takes effect from 1st March 2021. If you are offered a returning students course place which you do not accept, or if you don't show up to the course, you will lose your returning students spot for all future at SIFA courses.

Återupptagande av studier

Du hittar mer information om hur du går till väga för att återuppta dina studier efter en tids uppehåll på länkarna nedan:

Information hur du återupptar studier -svenska

Information for returning students -English

Dela: