Till innehåll på sidan

Ny utbildning på SIFA -Intensiva studier i svenska!

SIFAs nya utbildning Intensiva studier i svenska är en intensivutbildning i svenska utan yrkesinriktning. Utbildningen är riktad till dig som är van att studera och har målet att studera vidare på universitet eller höskola eller att börja jobba i Sverige.

Aktuell kursstart

Vi erbjuder utbildningen både som klassrumsundervisning samt på distans. Utbildningen i klassrum startar den 4 januari medans distansutbildningen har sin första dag den 11 januari. Ansökan är öppet till och med 18 december. Läs mer om hur du ansöker på sidan Så ansöker du. På grund coronapandemin sker klassrumsundervisningen för närvarande som fjärrundervisning vilket betyder att din lärare undervisar med hjälp av digitala verktyg. Du tar del av genomgångar, handledning och grupparbeten via lärplattformen Teams.

En sammanhängande utbildning från sfi C till Svenska som andraspråk 3

Intensiva studier i svenska ger dig möjligheten att läsa en sammanhängande utbildning från sfi C till Svenska som andraspråk 3. Du läser tillsammans i grupp med elever med samma utbildningsbakgrund och studiemål som du. Intensiva studier i svenska på SIFA är för dig som har en längre utbildningsbakgrund och förutsättningar för en snabb språklig inlärningstakt. Utöver schemalagd lektionstid så förväntas du att på egen hand även ägna dig åt självstudier, såsom exempelvis litteraturläsning och uppgifter som hör till kursen via lärplattformen Teams. Utöver den fasta lektionstiden kan det även vid behov vara aktuellt att delta vid olika stödpass. Du hittar detaljerad information om undervisningstid och schema för respektive kurs på SIFAs webbplats.

Hos oss får du:

  • en intensivutbildning i svenska i högt tempo
  • en skola med lång erfarenhet av att undervisa akademiker
  • undervisning av erfarna, engagerade och behöriga lärare
  • en stimulerande studiemiljö med kursdeltagare från hela världen
  • ett internt nätverk med många internationella elever
  • tillgång till SIFAs etablerade externa nätverk med universitet, högskola samt näringsliv
  • studievägledning inför universitet och högskolestudier samt yrkesliv

Läs mer om utbildning på sidan Intensiva studier i svenska

Information in English: Intensive studies in Swedish -classroom or online

Dela: