Information med anledning av coronaviruset covid-19

Informationen på denna sida uppdateras regelbundet. Här har vi sammanställt råd från Folkhälsomyndigheten och Skolverket som riktar sig till skolorna med anledning av coronavirusets spridning.

Skärpt uppmärksamhet på förkylningssymptom

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Det menas att du som har någon form av förkylningssymptomså som hosta, snorig och rinnig näsa eller feber inte ska komma till skolan tills förkylningssymptomerna är helt borta. 

Håll dig gärna uppdaterad genom att besöka folkhälsomyndigheten.se regelbundet. Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

SIFA följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer

Enligt folkhälsomyndigheten.se så behöver elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids inte stanna hemma från skolan.  Personer som har varit i utsatta områden bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Det finns ingen anledning att stanna hemma om du är frisk. Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. 

Dela endast bekräftad information

  • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.
  • På krisinformation.se finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.
  • Information om coronaviruset på Skolverket
  • Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.
  • Frågor och svar om coronaviruset hittar du på folkhälsomyndigheten.se
  • Se även Region Stockholms information om beredskapen i Stockholmsområdet.
    Region Stockholms information om coronaviruset

In English

According to the Public Health Agency of Sweden the risk level has now risen to the highest possible – very high risk of the infection spreading in Sweden. Everyone with symptoms of respiratory infection, even mild ones, is urged to avoid social contacts that risk spreading infection. In Sweden, organizing public gatherings or public events for more than 500 participants is now prohibited (as of March 12). If you have any cold symptoms like fever or coff you should stay home. 

If you have questions about symptoms you may have, please call the Stockholm Region health line 1177 (phone number +461177). The support line is answered and staffed by medical personnel.

SIFA follows the Guidelines from The Public Health Agency of Sweden 

SIFA is continuously monitoring the development of the outbreak of the virus disease covid-19 and following recommendations from Swedish authorities.  According to Stockholms stad the City of Stockholm schools will stay open as usual and follow the advice of The Public Health Agency of Sweden. SIFA continues to operates as usual. All students and staff at SIFA are advised to follow the recommendations of the Public Health Agency of Sweden. Preparations are currently being made for different scenarios and their impact on SIFAs operations.

Official information on the novel corona virus on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities)

Swedish healthcare for visitors on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities)

FAQ of The Public Health Agency of Sweden

We can all help by following the recommendations of frequently washing hands, cover our mouth with the sleeve when coughing and sneezing, and stay at home if we feel ill.

Please also avoid to share and spread false or uncertain information about the coronavirus.

Dela: