Nationella prov & slutprov v. 50

Tider och salar för de nationella proven och slutproven på samtliga nivåer på SIFA. Viktigt! Kom ca 15 minuter före utsatt tid för registrering.

Måndag 10/12

G4, lärare Zhiyin. Sal B42, kl. 8.30-11.15

SVA 1, lärare Agneta. Sal B42, kl. 12.30-15.45

SVA 3, lärare Johan. Sal B47, kl. 12.30-16.30

 

Tisdag 11/12

G3, lärare Steinunn. Sal B14, kl. 8.30-11.30

G3, lärare Victoria/Agneta. Sal B49, kl. 8.30-11.30

G4, lärare Zhiyin. Sal B42, kl. 8.30-12.00

SVA 1, lärare Agneta. Sal B47, kl. 12.30-15.45

SVA 2, lärare Sanna. Sal B49, kl. 12.30-16.45

 

Onsdag 12/12

SFI C, lärare Ingrid/David, Katarina, Linnea. Sal D11, kl. 8.30-13.30

SFI C, lärare Birgitta, Eva W. Sal B16, kl. 8.30-13.30

SFI D, lärare Staffan/Karin, Eva W. Sal B42, kl. 8.30-13.30

SFI D, lärare Carmina, Katarina. Sal D15, kl. 8.30-13.30

 

Lycka till! /SIFA

 

Dela: