Samverkan med Snabbspår för pedagoger

SIFA beviljas medel från Länsstyrelsen för att bedriva projektet ”Samverkan med Snabbspår för pedagoger.”

Deltagarna i Snabbspåret för pedagoger är arabisktalande och erbjuds kurser inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) på modersmålet två dagar i veckan, två dagar i veckan utgörs av praktik på skola eller förskola och en dag i veckan pågår undervisning i svenska som andraspråk. SIFA kan genom samarbetet med Stockholms universitet och Arbetsförmedlingen ge deltagarna strukturell och betygsgivande Svenska som andraspråk under de 26 veckor som Snabbspåret pågår.

Om deltagarna skulle läsa svenskan i sina hemkommuner är det inte i den gemensamma gruppen som Snabbspåret utgör. Projektet ”Samverkan med Snabbspår för pedagoger” ämnar undersöka om deltagarna kan nå målen i svenska snabbare i och med att de läser med en grupp de redan är bekanta med. Lärarna är även insatta i de övriga momenten inom Snabbspåret och kan därmed förklara och lägga in moment som kan ge synergieffekter för deltagarna.

Snabbspåret för pedagoger utgör ett led i att, med Stockholms universitet (SU) som nationell samordnare, förverkliga regeringsuppdraget om att underlätta etableringen av nyanlända lärare och förskollärare. För att få arbeta som lärare eller förskollärare i Sverige krävs goda kunskaper i svenska. För lärarlegitimation behövs bland annat svenskakunskaper som motsvarar kunskaperna i den gymnasiala kursen Svenska som andraspråk 3, SVA 3.

Projektet ”Samverkan med Snabbspår för pedagoger” pågår fram till sista juni 2017 och finansieras via § 37-medel från Länsstyrelsen. Kontaktperson på SIFA är Natalie Lindqvist: natalie.lindqvist@stockholm.se, 08-508 491 59

Dela: