Kungliga tekniska högskolan, KTH

 

SIFA erbjuder elever i behov av stöd extra skrivkurs och uttalskurs. Kurserna består utav 8 tillfällen á två timmar. Kurserna är anpassade efter elevens individuella behov.

Schema kursperiod 1 2019

Nu finns schemat för kursperiod 1 2019 publicerat här på hemsidan. Klicka på länken "schema". Välj lärare och vecka. Tänk på att schemat för yrkestimmar och orienteringskurs kan ha en annan lärare.

Victoria (STEV)

Barbro (JOHB)

Nationella prov & slutprov v. 50

Tider och salar för de nationella proven och slutproven på samtliga nivåer på SIFA. Viktigt! Kom ca 15 minuter före utsatt tid för registrering.

Måndag 10/12

G4, lärare Zhiyin. Sal B42, kl. 8.30-11.15

VUX-mässan 25-26 oktober

Välkommen till VUX-mässan 2018 på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.