Till innehåll på sidan

Närvaropolicy

SIFA har policy för närvaro

Eget ansvar och närvaro

Skolan förutsätter att du deltar i all undervisning och alla aktiviteter som ges i kursprogrammet, även studiebesök, informationssamlingar, etc. Kurserna är korta och intensiva. De kräver att du tar eget ansvar för studierna. Betyg gäller alltid hela kursen, inte bara slutprov. Det är genom aktivt deltagande i kursen som du ger underlag för betygsättning.

Observera att om bedömningsunderlag saknas, kan betyg inte sättas på kursen. Observera också att din studieplats kostar pengar för din hemkommun även när du inte deltar. Meddela alltid din lärare om du inte kan delta och ta ansvar för att du får den information du behöver.

Konsekvenser för den studerande vid frånvaro

  • För att få kursintyg från orienteringskurs måste du delta i minst 80 % av kursen. Observera att orienteringskurser är en viktig del av sfx på SIFA.
  • Om du vid start av en ny kurs uteblir 8 kalenderdagar avregistreras du från kursen. Detta gäller både klassrums- och distansundervisning.
  • Om du är borta mer än 14 kalenderdagar i följd när du studerar på SFI avregistreras du. Detta gäller både klassrums- och distansundervisning.Garanti om återplacering finns inte.
  • Om du är borta mer än 21 kalenderdagar i följd när du studerar svenska som andraspråk på grundläggande- och gymnasial nivå avregistreras du. Detta gäller både klassrums- och distansundervisning.Garanti om återplacering finns inte.
  • Anmäl alltid avbrott och orsaken till detta till expeditionen, funktionsrevlåda: sifa@edu.stockholm.se 

Närvarorapport

Om du behöver en närvarorapport varje månad måste du meddela din lärare senast den 25:e i månaden. Då kan rapporten bli klar vid skolans rapportering den sista vardagen i månaden.

Dela: