Kvinnliga Akademikers Nätverk (KAN)

Kvinnliga Akademikers Nätverk, KAN, vänder sig till dig som är kvinna och har eller fortfarande studerar på SIFA.

Nätverket är till för att dela med sig av erfarenheter och stärka varandra i nuvarande och framtida studie- och yrkesliv. Träffarna kommer att ske två gånger per år.

Vid frågor, kontakta:

Lärare Eva Vinterhav, eva.vinterhav@stockholm.se
Samordnare Natalie Lindqvist, natalie.lindqvist@stockholm.se

Dela: