Till innehåll på sidan

Kvalitetsgaranti

Kvalitetsgarantin är riktad till dig som vill läsa eller redan läser på SIFA.

Genom kvalitetsgarantin får du en kort beskrivning av den service och kvalitet som SIFA erbjuder, hur du kan lämna in eventuella synpunkter och klagomål samt hur synpunkterna hanteras.

Dela: