Intensivsvenska för pedagoger - SFP

 

SFP är en intensivutbildning i svenska där du studerar tillsammans med andra pedagoger och får kontakter med skolor, intresseorganisationer, lärare och lärarutbildning.

Kurserna i svenska är yrkesinriktade. Du har Yrkestimmar där du studerar t.ex. yrkestermer och hur du beskriver och presenterar din bakgrund som lärare och pedagog. Du lär dig övergripande om den svenska skolans organisation, dess styrdokument och betygsystem samt diskuterar likheter och skillnader mellan olika länder.

På gymnasiekurserna har du en Orienteringskurs där du fördjupar dina kunskaper om det svenska skolsystemet, samt dess lagar och regler. Du reflekterar över den svenska skolans pedagogiska grund och värdegrund, din yrkesroll samt din egen syn på kunskap och lärande.

SFP förbereder dig för din svenska lärarbehörighet genom ett samarbete med kompletteringsutbildningen vid Stockholms universitet (ULV).

Du får möjlighet att auskultera en modersmålslärares arbete i olika skolor samt göra auskultationer av ett arbetslag i det ämnet/åldersnivån du undervisar i. Du gör också studiebesök på skolrelaterade myndigheter.

Hur lång tid tar språkstudierna?

Att studera från SFI kurs C till svenska som andraspråk 3, den avslutande gymnasiekursen, tar cirka 1,5 år. Du börjar på den språkliga nivå i svenska där du befinner dig.

>Ansök

Dela:
Kategorier: