Till innehåll på sidan

Intensivsvenska för pedagoger - SFP

SFP är en intensivutbildning i svenska där du studerar tillsammans med andra pedagoger och får kontakter med skolor, intresseorganisationer, lärare och lärarutbildnin

Kurserna i svenska är yrkesinriktade. Du har Yrkestimmar där du studerar t.ex. yrkestermer och hur du beskriver din bakgrund som lärare och pedagog. Du lär dig övergripande om den svenska skolans organisation, dess styrdokument och betygsystem samt diskuterar likheter och skillnader mellan olika länder.

På gymnasiekurserna har du en Orienteringskurs där du fördjupar dina kunskaper om det svenska skolsystemet, samt dess lagar och regler. Du reflekterar över den svenska skolans pedagogiska grund och värdegrund, din yrkesroll samt din egen syn på kunskap och lärande.

Aktuella kursstarter

 

P5 2021:

18/10-17/12

Sök senast 10 september

 

JULLEDIGHET 20/12-31/12

 

P1 2022:

3/1-4/3

Sista ansökningsdatum 26/11

 

P2 2022:

7/3-6/5 

Sista ansökningsdatum 7/2

 

P3 2022:

9/5-8/7

Sista ansökningsdatum 8/4

 

Ansök här

Samarbete med Utländska lärares vidareutbildning (ULV) vid Stockholms universitet

SFP förbereder dig för din svenska lärarbehörighet genom ett samarbete med kompletteringsutbildningen vid Stockholms universitet (ULV).

Samarbete med Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad

Genom ett samarbete med Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad får du möjlighet att följa en modersmålslärares arbete i flera olika skolor samt göra auskultationer av ett arbetslag i det ämnet/åldersnivån du har behörighet i. Du gör också studiebesök på skolrelaterade myndigheter, skolor och förskolor i Stockholm stad.

Hur lång tid tar språkstudierna?

Att studera från SFI kurs C till svenska som andraspråk 3, den avslutande gymnasiekursen, tar cirka 1,5 år. Du börjar på den språkliga nivå i svenska där du befinner dig.

Dela: