Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter - SFINX

 

SFINX är en intensivutbildning i svenska för ingenjörer och arkitekter. Du studerar med andra i din yrkeskategori.

Under SFI och Grundläggande svenska som andraspråk har du yrkestimmar. Då studerar du relevant yrkesvokabulär, kommunikation i arbetslivet, koder och oskrivna regler samt intervjuträning. Vi gör även arbetsplatsbesök på bl.a. Sweco, Åf och Scania. Målet med yrkestimmarna är att du ska fördjupa dina språkkunskaper och därmed förkorta vägen till arbete inom din egen yrkesprofession. 

På gymnasienivå kan du följa kurser på KTH. 

Samarbete med KTH  

SIFA har ett uvecklat samarbete med KTH. Under senare delen av Grundläggande svenska som andraspråk kan du söka till kurser på KTH. Du erbjuds både att auskultera och gå poänggivande kurser. Du kan söka två gånger per år, på hösten och våren. Du måste vara inskriven på SIFA för att kunna anmäla dig till kurserna på KTH. 

Mentorskap  

På Grundnivå och gymnasienivå får du en mentor i samarbete med fackförbundet Sveriges ingenjörer. Mentorn matchas med din yrkesbakgrund och erfarenhet. Du följer ett väl utarbetat mentorsprogram, som innebär att du träffar din mentor regelbundet i fem månader. Ni träffas också tillsammans med andra som deltar i mentorsprogrammet. 

Hur lång tid tar språkstudierna?

Om du börjar på SFI C-nivå och studerar upp till gymnasiets slutkurs, Svenska som andraspråk 3 (SVA 3) tar det cirka 1,5 år.

Dela:
Kategorier: