Intensivsvenska för ekonomer och jurister och andra samhällsvetare - SFEJ

SFEJ är en intensivutbildning i svenska för jurister, ekonomer och andra samhällsvetare. Du studerar tillsammans med andra i din yrkeskategori och du har språkinriktade Yrkestimmar. Då studerar du  t.ex. yrkestermer som är relevanta för ditt yrke och tränar på att beskriva och presentera din bakgrund, ditt yrke och dina mål. Du gör studiebesök och projektarbeten.

På gymnasienivå har du Orienteringskurser - på SVA 1 "Kommunikation i arbetslivet med ekonomisk inriktning" och på SVA 2 "Kommunikation i arbetslivet med juridisk inriktning."

Mentorskap i samarbete med facklig organisation

Du kan ansöka om att delta i mentorsprogram i samarbete med JUSEK, fackförening för jurister, ekonomer och liknande yrken. Genom matchning får du en mentor med liknande utbildning som din. Du får veta mer om yrkeslivet i Sverige och eventuellt besöka din mentors arbetsplats.

Hur lång tid tar språkstudierna?

Om du börjar på SFI C-nivå och studerar upp till gymnasiets slutkurs, Svenska som andraspråk 3 (SVA 3) tar det cirka 1,5 år.

>Ansök

Dela:
Kategorier: