Till innehåll på sidan

Intensivsvenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare - SFEJ

SFEJ är en intensivutbildning i svenska för jurister, ekonomer och andra samhällsvetare. Du studerar tillsammans med andra med inom ditt yrke på språkinriktade Yrkestimmar.

På SFEJ studerar du  t.ex. yrkestermer som är relevanta för ditt yrke och tränar på att beskriva och presentera din bakgrund, ditt yrke och dina mål. Du kan också få göra studiebesök som har koppling till ditt yrke.

På gymnasienivå har du Orienteringskurser - på SVA 1 "Kommunikation i arbetslivet med ekonomisk inriktning" och på SVA 2 "Kommunikation i arbetslivet med juridisk inriktning."

Mentorskap i samarbete med facklig organisation

Du kan ansöka om att delta i mentorsprogram i samarbete med JUSEK som är en fackförening för jurister, ekonomer och liknande yrken.Om du blir antagen, försöker Jusek hitta en mentor med en utbildning som matchar din egen. Du får veta mer om yrkeslivet i Sverige och eventuellt besöka din mentors arbetsplats.

Aktuella kursstarter

Januari (P1)
Kursen startar: 4 januari 2021 
Ansök senast: 30 november 2020 (ansökan är stängd)

Mars (P2)
Kursen startar: 8 mars 2021 
Ansök senast: 8 februari 2021

Maj (P3)
Kursen startar: 10 maj 2021 
Ansök senast: 16 april 2021

Hur lång tid tar språkstudierna?

Om du börjar på SFI C-nivå och studerar upp till gymnasiets slutkurs, Svenska som andraspråk 3 (SVA 3) tar det cirka 1,5 år.

Dela: