Till innehåll på sidan

Intensiva studier i svenska

Lär dig svenska snabbt! Utbildningen Intensiva studier i svenska på SIFA är för dig som vill lära dig svenska i högt tempo utan yrkesinriktning.

_____________________________________________

VIKTIG INFORMATION!
OBS! Från oktober kommer vår undervisning vara en hybrid mellan digital fjärrundervisning och klassrumsundervisning.

I januari erbjuder vi följande kurser:

 • SFI CT (nybörjarnivå) i klassrum; heltid (9 veckor) med start 3 januari och slut 4 mars. Ansök senast 10 december.
 • SFI CT (nybörjarnivå) på distans; deltid (18 veckor) med start 3 januari och slut 6 maj. Ansök senast 10 december.
 • SFI C i klassrum; heltid (9 veckor) med start start start 3 januari och slut 4 mars. Ansök senast 10 december.
 • SFI C på distans; deltid (18 veckor) med start 3 januari och slut 6 maj. Ansök senast 10 december.
 • SFI D i klassrum; heltid (9 veckor) med start 3 januari och slut 4 mars. Ansök senast 10 december.
 • SFI D på distans; deltid (18 veckor) med start 3 januari och slut 6 maj. Ansök senast 10 december.
 • SVA grund del 4; heltid (9 veckor) med start 3 januari och slut 4 mars. Ansök senast 7 november.
 • SVA grund del 4; deltid (18 veckor) med start 3 januari och slut 6 maj. Ansök senast 7 november.

____________________________________________

Studera svenska i Stockholm

Hos oss på SIFA har du möjligheten att läsa en sammanhängande utbildning från sfi C till Svenska som andraspråk 3. Intensiva studier i svenska på SIFA är en intensivutbildning i svenska utan yrkesinriktning. Utbildningen är riktad till dig som är van att studera och har målet att studera vidare på universitet eller höskola eller att börja jobba i Sverige. Välj om du vill läsa i klassrum eller på distans. Utbildningen är gratis.

Aktuella kursperioder 2022

P1 2022, klassrum heltid
3/1-4/3
Sök senast 10 december (7 november om du söker SVA grund del 4)

P1 2022, distans deltid
3/1-6/5
Sök senast 10 december (7 november om du söker SVA grund del 4)

Du hittar information om hur du ansöker på sidan Så ansöker du.

Hos oss får du:

 • en intensivutbildning i svenska i högt tempo

 • en skola med lång erfarenhet av att undervisa akademiker

 • undervisning av erfarna, engagerade och behöriga lärare

 • en stimulerande studiemiljö med kursdeltagare från hela världen

 • ett internt nätverk med många internationella elever

 • tillgång till SIFAs etablerade externa nätverk med universitet, högskola samt näringsliv

 • studievägledning inför universitet och högskolestudier samt yrkesliv

Om utbildningen

Intensiva studier i svenska på SIFA är för dig som har en längre utbildningsbakgrund och förutsättningar för en snabb språklig inlärningstakt. Du läser utbildningen i en sammanhållen grupp och börjar från sfi-kurs C eller D. Utöver schemalagd lektionstid så förväntas du att på egen hand även ägna dig åt självstudier, såsom exempelvis litteraturläsning och uppgifter som hör till kursen via lärplattformen Teams. Utöver den fasta lektionstiden kan det även vid behov vara aktuellt att delta vid olika stödpass. Du hittar detaljerad information om undervisningstid och schema för respektive kurs på SIFAs webbplats.

Utbildningens upplägg och innehåll

Hos oss börjar du antingen med kurs SFI CT, SFI C, SFI D eller grundläggande 4. Du som är helt nybörjare i svenska börjar med kurs SFI CT (intro). För mer information om schemat se sidan.

Vi ger dig en språkutbildning i svenska med hög kvalité. Tillsammans med läraren får du en god språklig grund genom att utveckla en funktionell och grammatiskt riktig svenska. Vi ger ett akademiskt och formellt fokus på språket för att du ska kunna studera vidare inom universitet/högskola och/eller möta ett nytt yrkesliv.

En del av Campus Åsö - mitt på Södermalm

Intensiva studier i svenska på SIFA är en del av Campus Åsö. Campus Åsö är en samlingsplats för Stockholms stads vuxenutbildning och är beläget på Blekingegatan 55 endast några minuter från Skanstulls tunnelbanestation. På Campus Åsö hittar du även ett bibliotek, datasalar, elevadministration och studie- och yrkesvägledning.

Dela: