Betyg

För beställning av betygsutskrift - fyll i formuläret.

Betygsutskriften skickas hem till din folkbokföringsadress.

Du kan också gå till expeditionen (B13) och begära en betygsutskrift.

Betygsskalan är A-F.