CSN

Du kan söka studiemedel från CSN när du studerar på grundläggande nivå och gymnasial nivå på SIFA. Du kan däremot inte få studiemedel från CSN när du studerar på SFI-nivå.

Läs mer på CSNs hemsida: www.csn.se

Dela: