Till innehåll på sidan

Avbrottsregler

SIFA har regler gällande avbrott

Kursstart

Vid kursstart måste du komma till kursen inom 7 dagar. Om du inte gör det blir du per automatik avregistrerad. Detta gäller både klassrumsundervisning och distansundervisning.

Under kursens gång

SFI

Om du är borta mer än 14 kalenderdagar i följd avregistreras du. Gäller både klassrums- och distansundervisning. Garanti om återplacering finns inte.

SVA

Om du är borta mer än 21 kalenderdagar i följd avregistreras du. Gäller både klassrums- och distansundervisning. Garanti om återplacering finns inte.

Anmälan om avbrott

Anmäl alltid avbrott och orsaken till detta till expeditionen funktionsbrevlåda: sifa@edu.stockholm.se 

Dela: