Till innehåll på sidan

Återuppta studierna

Här hittar du information om hur du återupptar dina studier efter uppehåll.

För att hantera ett högt söktryck till våra kurser, så har SIFA sett över reglerna för studieuppehåll och återplacering. Tiden för möjlighet till återplacering har reviderats från två till ett år. Den nya regeln gäller från och med 1 mars 2021. Om du få en återplaceringsplats som du inte utnyttjar, dvs. att du inte kommer till kursstart, så kommer du att förlora din rätt till återplacering vid framtida kursstarter.   

________________________________________________________________________________________
In English

To cope with the increase in applications to our courses, SIFA has ammended its rules for students who have temporarily paused their studies. The period for returning students to re-start has changed from two years to one year. This ammended rule takes effect from 1st March 2021. If you are offered a returning students course place which you do not accept, or if you don't show up to the course, you will lose your returning students spot for all future at SIFA courses.

_________________________________________________________________________________________

Återupptagande av studier för dig som är folkbokförd i Stockholms stads kommun

Återupptagande av studier för dig som är folkbokförd i en annan kommun

  • Din hemkommun måste godkänna återupptagande av studier.
  • Efter godkännande kontaktar din hemkommun Vuxenutbildningscentrum i Stockholm: infosfx@edu.stockholm.se

 

Dela: