Adressändring

Du måste alltid anmäla adressändring till expeditionen sifa@stockholm.se

Skolan måste veta din folkbokföringsadress så att rätt kommun debiteras.

Om du flyttar till ny kommun måste de godkänna att du går på SIFA och att de betalar din utbildningsplats.

 

Dela: