Till innehåll på sidan

Intensivsvenska för akademiker

Are you new in Sweden and looking for Swedish courses in Stockholm? Do you want to learn Swedish in a fast pase? SIFA belongs to the municipal adult education in Stockholm and provides Swedish Courses for professionals and academics free of charge.

Aktuella kursperioder 2020/2021

P5 2020: 19/10-18/12
Sök senast 18/9

P1 2021: 4/1-5/3
Sök senast 30/11

P2 2021: 8/3-7/5
Sök senast 8/2

P3 2021: 10/5-9/7
Sök senast 16/4

OBS! Under pandemiperioden (Covid 19) kan plats ej garanteras då söktrycket kan bli mycket högt.

NOTE!  During the pandemic (Covid 19), admission cannot be guaranteed in case of many applicants and restricted entry.

Aktuellt

Ansök till oss

Här finns ansökningsblanketter:

För att kunna börja studera på SIFA behöver du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Du har minst 3 års dokumenterad högskoleutbildning inom det område som SFX-utbildningen kräver.
  • Du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. För Svenska för pedagoger gäller att du har kunskaper i engelska 4.
  • Du har varit folkbokförd i Sverige högst 3 år vid ansökningstillfället.

Nyheter

Ingress: 
Are you new in Sweden and looking for Swedish courses in Stockholm? Do you want to learn Swedish in a fast pase? SIFA belongs to the municipal adult education in Stockholm and provides Swedish Courses for professionals and academics free of charge.