Till innehåll på sidan

Intensivsvenska för akademiker

Are you new in Sweden and looking for Swedish courses in Stockholm? Do you want to learn Swedish in a fast pase? SIFA belongs to the municipal adult education in Stockholm and provides Swedish courses free of charge.

What distinguishes SIFA from other schools that offer courses in Swedish is that you always study in cohesive groups. You study with the same class from beginning to the end and we do not take in new students after the course start. By keeping the group cohesive we give our teachers the opportunity to create a calm and stable study environment. We have intakes 5 times a year. 

Learn more

Aktuella kursperioder 2021

SIFA erbjuder fyra olika utbildningar i svenska för akademiker. Tre av utbildningarna är SFX-utbildningar som är riktade mot olika yrkesgrupper och en utbildning är utan yrkesinriktning. Nedan hittar du länkar till utbildningarnas webbsidor där du hittar information om aktuella kursperioder.

________________________

Intensivsvenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare - SFEJ

_______________________

Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter - SFINX

_______________________

Intensivsvenska för pedagoger - SFP

______________________

Intensiva studier i svenska (utan yrkesinriktning)

_______________________

Aktuellt

Ansök till oss

Här finns ansökningsblanketter:

För att kunna börja studera på SFX på SIFA behöver du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Du har minst 3 års dokumenterad högskoleutbildning inom det område som SFX-utbildningen kräver.
  • Du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. För Svenska för pedagoger gäller att du har kunskaper i engelska 4.
  • Du har varit folkbokförd i Sverige högst 3 år vid ansökningstillfället.

Nyheter

Ingress: 
Are you new in Sweden and looking for Swedish courses in Stockholm? Do you want to learn Swedish in a fast pase? SIFA belongs to the municipal adult education in Stockholm and provides Swedish courses free of charge.