Till innehåll på sidan

Intensivsvenska för akademiker

Are you new in Sweden and looking for Swedish courses in Stockholm? Do you want to learn Swedish in a fast pase? SIFA belongs to the municipal adult education in Stockholm and provides Swedish Courses for professionals and academics free of charge. We have a wide range of Swedish Courses aimed at Economists, Lawyers, Social Scientists, Engineers, Architects, Teachers and other academic fields. At SIFA you can also learn Swedish online. You can study the courses SFI C and SFI D online.

Stockholms intensivsvenska för akademiker bedriver tre länsövergripande SFX-utbildningar i kommunal regi; Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer och arkitekter (SFINX). Hos oss läser du behörighetsgivande kurser i svenska för invandrare och svenska som andraspråk, du studerar i sammanhållna grupper tillsammans med andra inom ditt yrke.

Du börjar dina språkstudier på den språkliga nivå som du befinner dig på.

Våra kurser startar 5 gånger per år på samtliga nivåer:

  • Nybörjarnivå: (3CT), SFI C, SFI D
  • Grundläggande nivå: SVA Grundläggande delkurs 3, SVA Grundläggande delkurs 4
  • Gymnasienivå: SVA1, SVA2, SVA3

Aktuella kursperioder 2020/2021

P5 2020: 19/10-18/12
Sök senast 18/9

P1 2021: 4/1-5/3
Sök senast 4/12

P2 2021: 8/3-7/5
Sök senast 8/2

P3 2021: 10/5-9/7
Sök senast 16/4

Aktuellt

Ansök till oss

Här finns ansökningsblanketter:

För att kunna börja studera på SIFA behöver du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Du har minst 3 års dokumenterad högskoleutbildning inom det område som SFX-utbildningen kräver.
  • Du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. För Svenska för pedagoger gäller att du har kunskaper i engelska 4.
  • Du har varit folkbokförd i Sverige högst 3 år vid ansökningstillfället.

Nyheter

Ingress: 
Are you new in Sweden and looking for Swedish courses in Stockholm? Do you want to learn Swedish in a fast pase? SIFA belongs to the municipal adult education in Stockholm and provides Swedish Courses for professionals and academics free of charge. We have a wide range of Swedish Courses aimed at Economists, Lawyers, Social Scientists, Engineers, Architects, Teachers and other academic fields. At SIFA you can also learn Swedish online. You can study the courses SFI C and SFI D online.