Stockholms Intensivsvenska för Akademiker, SIFA

På Stockholms Intensivsvenska för Akademiker (SIFA) läser du svenska mycket intensivt, tillsammans med andra med en akademisk examen. Som akademiker förbereder du dig för arbete inom ditt utbildningsområde. Du går från nybörjare i svenska till grundläggande behörighet för universitet på ca 1,5 år.

Våra utbildningsprogram Svenska för pedagoger (SFP), Svenska för ekonomer, jurister och andra samhällsvetare (SFEJ) samt Svenska för ingenjörer (SFINX) är en del av Svenska för yrkesutbildade i Stockholms län (SFX).

SIFA erbjuder också reguljär SFI studieväg 3 som distanskurs. 

Våra lärare har formell kompetens. De är erfarna, engagerade och jobbar i nära kontakt med dig om din språkliga utveckling. Vi erbjuder kontinuitet, personlig uppföljning och intensiva studier.

Välkommen!

Dela: