Program och kurser

På SIFA har vi tre SFX-utbildningar, vilket betyder att du alltid studerar tillsammans med andra akademiker inom ditt yrkesområde. Våra SFX-utbildningar är: 

  • Intensivsvenska för pedagoger - SFP
  • Intensivsvenska för ekonomer, jurister och andra samhällsvetare - SFEJ
  • Intensivsvenska för ingenjörer och arkitekter - SFINX

Samtliga utbildningar läses på heltid och är förlagda till dagtid. SFI C, D och SVA Grundläggande 3 och 4 är oftast schemalagda på förmiddagarna. De gymnasiala kurserna är oftast schemalagda på eftermiddagarna.

Hos oss börjar du på den kurs som matchar din språknivå. Du kan börja studera som absolut nybörjare på SFI C. Den kursen tar oftast 18 veckor, men du har också möjlighet att läsa den på 9 veckor. Detsamma gäller för SFI D.

Sedan går du vidare till kurserna på grundläggande nivå SVA grund 3 och 4, som tar 9 veckor vardera.

Efter det kan du läsa gymnasiekurserna SVA 1, 2 och 3, som också är 9 veckor vardera. Efter SVA 3 är du behörig att söka till universitet och högskola. 

Från SFI C till SVA 2 får du också undervisning som är speciellt anpassad till ditt yrkesområde. Detta inkluderas i de ordiniare kurserna.

SIFAs kurser

Distanskurser

SIFA erbjuder också distanskurser, för reguljär SFI C och D för studieväg 3. De reguljära SFI-kurserna kan du läsa på maximalt 20 veckor om du studerar heltid, och 40 veckor om du studerar halvtid.

Dela:
Kategorier: