Likabehandling

SIFA har ett arbete för likabehandling och mot kränkande behandling. Hur vi arbetar är sammanfattat i Plan mot kränkande behandling samt plan för likabehandling

Dela:
Kategorier: