Datasal

SIFAs datasal finns i B47. Alla klasser har schemalagd tid i datasalen. Datasalen ska användas för skolarbete och övning i det svenska språket.

Om det är ledigt i datasalen får du sitta och arbeta där med skolarbete.

Dela: