Svenska för akademiker

Aktuellt

Välkomna till kursstart Period 1

Schemat ligger klart för start kursvecka 1,  9/1-13/1-17.

Ett fel ligger för kurs SFI D SFEJ, startar kl 10:00 den 9/1 i sal D15 och har samma schematider som SFI D SFINX/SFP.

 

Nyheter

Vem kan studera på SIFA?

För att kunna börja studera på SIFA behöver du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Du har minst 3 års dokumenterad högskoleutbildning inom området för SFX-utbildningen som du söker.
  • Du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. För Svenska för pedagoger gäller att du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 5. 
  • Du har varit folkbokförd i Sverige högst 3 år vid ansökningstillfället.

Här finns ansökningsblanketter: