Svenska för akademiker

Aktuellt

Kursperiod 2

 

Välkommen till en ny kursperiod på SIFA som startar måndag 13 mars.

 

Schemat för den nya kursperioden är klar.

Grupper på grundläggande - och gymnasial nivå (G3-4, SVA1-3) börjar med SF2...

Grupper på SFI börjar med SFINX, SFEJ eller PED.

Det kan vara svårt att läsa schemat i mobilen - läs helst på dator.

Nyheter

Vem kan studera på SIFA?

För att kunna börja studera på SIFA behöver du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Du har minst 3 års dokumenterad högskoleutbildning inom området för SFX-utbildningen som du söker.
  • Du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. För Svenska för pedagoger gäller att du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 5. 
  • Du har varit folkbokförd i Sverige högst 3 år vid ansökningstillfället.

Här finns ansökningsblanketter: