Svenska för akademiker

Aktuellt

SFX

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är ett samarbete mellan samtliga kommuner i Stockholms län, kommunernas medlemsorganisation Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholm.

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket.

Kurserna är gratis för den studerande och betalas av hemkommunen.

 

 

Nyheter

Studera på SIFA?

Här finns ansökningsblanketter:

 

För att kunna börja studera på SIFA behöver du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Du har minst 3 års dokumenterad högskoleutbildning inom området för SFX-utbildningen som du söker.
  • Du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. För Svenska för pedagoger gäller att du har kunskaper i engelska 5 eller behärskar ytterligare ett språk utöver modersmålet.
  • Du har varit folkbokförd i Sverige högst 3 år vid ansökningstillfället.