Svenska för akademiker

Aktuellt

Period 5

Kursstart 24 oktober för samtliga program

 

 

Nyheter

Vem kan studera på SIFA?

För att kunna börja studera på SIFA behöver du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Du har minst 3 års dokumenterad högskoleutbildning inom området för SFX-utbildningen som du söker.
  • Du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. För Svenska för pedagoger gäller att du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 5. 
  • Du har varit folkbokförd i Sverige högst 3 år vid ansökningstillfället.

Här finns ansökningsblanketter: