Svenska för akademiker

Aktuellt

Period 4

Kursstart 22 augusti

 

Provdatum period 3

 

Nationellt Prov SFI: 6/7

Slutprov Sva Grundläggande 2: 5/7

Slutprov Sva Grundläggande 3: 4-5/7

Nationellt Prov Sva 1: 4-5/7

Slutprov Sva 2 & Nationellt Prov Sva 3: 5/7

Nyheter

Vem kan studera på SIFA?

För att kunna börja studera på SIFA behöver du uppfylla följande behörighetskrav:

  • Du har minst 3 års dokumenterad högskoleutbildning inom området för SFX-utbildningen som du söker.
  • Du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 6. För Svenska för pedagoger gäller att du har kunskaper i engelska motsvarande engelska 5. 
  • Du har varit folkbokförd i Sverige högst 3 år vid ansökningstillfället.

Här finns ansökningsblanketter: